du học síp

Cộng Hòa Síp dẫn đầu hiệu quả chương trình đầu tư để có quốc tịch, mang về hàng tỉ Euros

“Mang về 2 tỉ EURO trong vòng hai năm qua, chính sách đầu tư cho công dân nước ngoài lấy quốc tịch tại Cộng Hòa Síp đang trở thành cỗ máy hái ra tiền cho Cyprus.” Giám đốc Điều hành Henley & Partners tại Cyprus, ông Yiannos Trisokkas, cho Sarah Ktisti – phóng viên Cyprus Weekly...

Scroll to top