Du học hè Singapore Lion Island 2012

CHUYÊN NGHIỆP TỔ CHỨC DU HỌC HÈ SINGAPORE TỪ NĂM 2004   I/ Đối tượng: –          Mọi đối tượng từ 7 tuổi trở lên. –          Không xét trình độ Anh văn tại Việt Nam. Có lớp dành cho học sinh bắt đầu học Anh văn. –          Học sinh sẽ được kiểm tra Anh văn...

Scroll to top