Hệ thống giáo dục Singapore

Khác với hệ thống giáo dục “bắt con cá trèo cây” của Việt Nam, hệ thống giáo dục Singapore không dồn ép tất cả học sinh với những tố chất, năng khiếu cá nhân, sở thích, điều kiên gia đình và định hướng khác nhau phải học rập khuôn 1 chương trình như nhau....

Scroll to top