Hệ thống giáo dục Philippines

Hệ thống giáo dục của Phillipnes được quy hoạch theo tiêu chuẩn của Mỹ. Tại các trường học, ngôn ngữ được giảng dạy chủ yếu là tiếng Philippines (Tagalog) và tiếng Anh. Các trường Đại học tại Philippines không chỉ đạt được các tiêu chí của tổ chức trong nước như Ủy ban giáo dục Philippines (CHED) mà...

Scroll to top