IRELAND the Emerald Isle

Giới thiệu chung về Ireland

Giới thiệu chung về ireland Diện tích: 80.000 km Dân số: 4.5 triệu người. Ngôn ngữ chính: tiếng Anh. Tiền tệ: đồng EURO. Kinh tế: giàu thứ 7 thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất Châu Âu từ 2015 đến nay. Thu nhập bình quân đầu người: €60.000/năm. Giáo dục: luôn...

Bảng xếp hạng đại học thế giới

Bảng xếp hạng đại học thế giới

Có nhiều bảng xếp hạng đại học thế giới được công bố hàng năm. Mỗi bảng xếp hạng dựa theo những bộ tiêu chí riêng, kết quả xếp hạng thường không giống nhau. Những bộ tiêu chí này được xây dựng chặt chẽ, cải tiến hàng năm bởi những tổ chức xếp hạng uy...

Scroll to top