Học bổng Trung Quốc

Học bổng Trung Quốc toàn phần và bán phần dành cho học sinh Việt Nam mong muốn nâng cao kiến thức và tiết kiệm chi phí du học tại đất nước Trung Hoa.