Học bổng Thụy Sỹ

Nhiều cơ hội nhận học bổng ưu đãi và hỗ trợ học phí tại đại học Thụy Sỹ dành cho học sinh – sinh viên Việt Nam đăng ký nhập học sớm và đủ kiện nhận học bổng.