Học bổng Hà Lan

Nhiều chính sách miễn giảm học phí dành cho học sinh khá giỏi và có IELTS khi đến du học tại Hà Lan, đất nước có nền giáo dục phát triển tại châu Âu.