shrm-singapore

SHRM College, Singapore

Những ai yêu thích ngành quản lý khách sạn hầu hết nghĩ đến du học ngành này tại Thụy Sĩ. Nhưng bạn không cần đi quá xa và bỏ ra nhiều chi phí mà vẫn có thể lấy được bằng cử nhân ngành quản lý khách sạn theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ ngay tại khu...

Scroll to top