Học bổng du học Kaplan – Singapore 2012

1) Học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ Cao Đẳng lên Đại Học

 • 1 học bổng trị giá 10.000 đô Sing / kỳ nhập học
 • 1 học bổng trị giá 7.500 đô Sing /  kỳ nhập học
 • 1 học bổng trị giá 5.000 đô Sing / kỳ nhập học

Hiện tại chúng tôi có 6 kỳ nhập học mỗi năm vào tháng 2, 4,6,8,10,12 dành cho bậc cao đẳng. Do đó, chúng tôi sẽ trao tổng cộng 18 học bổng cho sinh viên hệ Cao Đẳng của trường.

Tiêu chuẩn:

 • Phải tham dự ít nhất 95% tổng số tiết học trong kì
 • Tất cả các môn đều đạt trong kỳ thi đầu tiên
 • Điểm Trung Bình học kì phải trên 85%
 • Ghi danh theo học chương trình Đại Học tại Kaplan sau khi hoàn tất chương trình Cao đằng
 • Học bổng sẽ được trừ vào học phí Đại học

2) Học bổng dành cho sinh viên Đại học chuyển tiếp lên Thạc sĩ

 • 1 học bổng trị giá 10.000 đô Sing / kỳ nhập học
 • 1 học bổng trị giá 7.500 đô Sing /  kỳ nhập học
 • 1 học bổng trị giá 5.000 đô Sing / kỳ nhập học

Lịch nhập học hàng năm:

 • Đại học Dublin: tháng 4 và tháng 9
 • Đại học Murdoch: tháng 1, 5 và 9
 • Đại học Northumbria: tháng 9
 • Đại học Northeastern University: tháng 11

Tổng cộng trường có 7 kỳ nhập học dành cho chương trình Đại học. Vì vậy, mỗi năm trường sẽ trao 21 suất học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ chương trình Đại học lên Thạc sĩ.

Tiêu chuẩn:

 • Phải tham dự ít nhất 95% tổng số tiết học trong kì
 • Tất cả các môn đều đạt trong kỳ thi đầu tiên
 • Điểm Trung Bình học kì phải trên 85%
 • Ghi danh theo học chương trình Thạc sĩ tại Kaplan sau khi hoàn tất chương trình Đại học
 • Học bổng sẽ được trừ vào học phí chương trình Thạc sĩ

3) Học bổng đầu vào dành cho sinh viên học MBA trị giá S$3,000

Tiêu chuẩn: được nhận vào chương trình MBA của ĐH Murdoch

Yêu cầu đầu vào:

 • Tốt nghiệp ĐH
 • IELTS 6.0, không có kỹ năng dưới 6.0
 • Học bổng sẽ được trừ vào học phí trước thuế

Chi tiết

Kaplan – Singapore được thành lập vào năm 1989 là một tổ chức giáo dục có uy tín của khu vực cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo. Kaplan – Singapore tự hào là thành viên của Tập đoàn KAPLAN (Mỹ) – một tổ chức giáo dục toàn cầu với 900.000 sinh viên và 4.000 phòng học trên toàn thế giới.
Kaplan Singapore
đã chính thức đăng ký với Bộ Giáo dục Singapore và là một trong số ít những tổ chức giáo dục tư đầu tiên đạt chứng nhận CaseTrust (4 năm)

Thông qua việc hợp tác với các trường đại học có uy tín của Úc, Mỹ và châu Âu, KAPLAN SINGAPORE  đưa ra nhiều chương trình giáo dục và quản lý khác nhau cho sinh viên. Mục tiêu của KAPLAN SINGAPORE  là trở thành một trường kinh doanh hàng đầu với quyết tâm đào tạo những nhà quản lý năng động có khả năng lãnh đạo để đáp ứng tốt những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế dựa trên tri thức. Hiện nay, với những lợi thế trên, KAPLAN SINGAPORE  đã thu hút rất nhiều sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc ra  và Việt nam. Đặc biệt Kaplan cũng là một trong 5 trường có nhiều sinh viên người Singapore theo học nhất.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA KAPLAN SINGAPORE

I. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI: Khoá học này giúp cho các em học sinh nâng cao 5 kỹ năng trong tiếng Anh đồng thời làm quen với ngôn từ chuyên môn trong thương mại đáp ứng yêu cầu chương trình học chuyên ngành và thực tế trong giao dịch thương mại.

 • Học phí: 2,087 S$/level (2 tháng)
 • Khai giảng: 15/2; 15/4; 15/6; 15/8; 15/10; 15/12/2012


II. CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ KINH DOANH

 • Thời gian: 2 tháng
 • Học phí: 2,943 S$.
 • Yêu cầu: Hết lớp 10 ở VN trở lên, IELTS 5.5 hoặc khoá tiếng Anh của KAPLAN SINGAPORE,
 • Khai giảng: ngày 20 các tháng 3, 5, 7, 9, 11 năm 2012

III. CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG (DIPLOMA) với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý Marketing, Quản lý tài chính, Quản lý hậu cần, Quản trị du lịch khách sạn, Ngân hàng và quản lý đầu tư chứng khoán, Công nghệ thông tin, Truyền thông đại chúng.

 • Thời gian: 8 tháng
 • Học phí: 10.486 S$.
 • Yêu cầu: Hết lớp 12 ở VN hoặc có chứng chỉ Kinh doanh của Kaplan, IELTS 5.5 hoặc khoá tiếng Anh của KAPLAN SINGAPORE,
 • Khai giảng: ngày 28 các tháng 2,4,6,8,10,12 năm 2012

IV. CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN
a. Chuyên ngành Quản lý, Tài chính, Marketing, Quản lý hậu cần (cấp bằng của Đại học Quốc gia Ailen)

 • Thời gian: 18 tháng
 • Học phí: 24.717 S$ (đóng làm 2 lần)
 • Yêu cầu: Bằng cao đẳng của KAPLAN SINGAPORE, IELTS 6.5 hoặc khoá tiếng Anh của KAPLAN SINGAPORE.
 • Khai giảng: 24/4; 24/10/2012

b. Chuyên ngành Quản trị, Quản lý Kế toán và tài chính (cấp bằng của Đại học Northeastern)

 • Thời gian: 15 tháng
 • Học phí: 19.902 S$/ khóa
 • Yêu cầu: Bằng cao đẳng của KAPLAN SINGAPORE, IELTS 6.0 hoặc khoá tiếng Anh của KAPLAN SINGAPORE.
 • Khai giảng:14/11/2012

c. Chuyên ngành Cử nhân công nghệ thông tin với bằng kép Hệ thống thông tin trong kinh doanh và khoa học máy tính (cấp bằng của Đại học Murdoch)

 • Thời gian: 16 tháng với 12 môn học
 • Học phí: S$ 24.075
 • Yêu cầu: Bằng cao đẳng của KAPLAN SINGAPORE, IELTS 6.0 hoặc khoá tiếng Anh của KAPLAN SINGAPORE.•  Khai giảng: 09/1; 7/5; 3/9/2012

d. Chuyên ngành Cử nhân Thương mại bằng kép Quản trị du lịch khách sạn, Tài chính, Kinh doanh Quốc tế, Kế toán, Marketing, Truyền thông & PR  (cấp bằng của Đại học Murdoch, Úc)

 • Thời gian: 16 tháng với 12 môn học
 • Học phí: S$ 23.433
 • Yêu cầu: Bằng cao đẳng của KAPLAN SINGAPORE, IELTS 6.0 hoặc khoá tiếng Anh của KAPLAN SINGAPORE.
 • Khai giảng: 09/01; 7/5; 3/9/2012

e. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán, Du lịch KS (cấp bằng của Nothurmbria, UK)

 • Thời gian: 15-16 tháng
 • Học phí: 19.260 S$/ khóa
 • Yêu cầu: Bằng cao đẳng của KAPLAN SINGAPORE, IELTS 6.0 hoặc khoá tiếng Anh của KAPLAN SINGAPORE.
 • Khai giảng: 9/2012

V. CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC QUẢN LÝ (Postgraduate Diploma in Management)

 • Thời gian: 6 tháng
 • Học phí: S$ 8.988
 • Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học, IELTS 6.0 hoặc TOEFL 550 hoặc khoá tiếng Anh của KAPLAN.
 • Khai giảng: ngày 28/10/2012

VI. CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ KHOA HỌC QUẢN LÝ, THẠC SỸ TÀI CHÍNH (cấp bằng của Đại học QG Ai len)

 • Thời gian: 12 tháng
 • Học phí: S$ 22.470 (đóng làm 2 lần)• Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học, IELTS 6.5 hoặc TOEFL 600 hoặc khoá tiếng Anh của KAPLAN (sau khoá học TA của Kaplan, học sinh phải thi IETLS hoặc TOEFL).
 • Khai giảng: 23/4; 24/10/2012

VII. CHƯƠNG TRÌNH MBA (cấp bằng của Đại học Murdoch, Úc)

 • Thời gian: 16 tháng
 • Học phí: S$ 23.433 (đóng làm 2 lần)
 • Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học, IELTS 6-6.5 hoặc TOEFL 600 hoặc khoá tiếng Anh của KAPLAN (sau khoá học TA của Kaplan, học sinh phải thi IETLS hoặc TOEFL).
 • Khai giảng: 9/1; 7/5; 3/9/2012

VIII. CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG TỔNG QUÁT CHUYỂN TIẾP QUA MỸ.

 • Thời gian: 6 tháng
 • Học phí: 13,487S$
 • Yêu cầu: tốt nghiệp 12, Ielts 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0) hoặc khóa tiếng anh của Kaplan Singapore.
 • Thời gian khai giảng: 15/10/2012.

IX.  CHI PHÍ KHÁC (bao gồm 7% thuế)

 • Phí đăng ký: 481.50 S$ (không hoàn lại)
 • Phí quản lý: 642 S$
 • Phí bảo hiểm học phí: Từ 75 S$ đến 358 S$ (tuỳ theo khoá học)

Chi phí ăn ở, ước tính khoảng 800-1000 S$/tháng. Nhà trường cùng ASCI sẽ bố trí KTX cho sinh viên trước khi qua học.

Lưu ý: Chi phí trên đã bao gồm 7% thuế, phí tài liệu, seminars, lệ phí thi.

Đánh giá khả năng xin visa du học của bạn

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ thủ tục du học nước ngoài cho học sinh Việt Nam hơn 11 năm qua. Liên hệ các số điện thoại hỗ trợ gần với địa điểm của bạn nhất: (024) 7108 8896 (Hà Nội), (0236) 388 7087 (Đà Nẵng), (028) 3846 2468 (Tp.HCM), 0908 558 959 (Hotline). Bạn có thể đăng ký nhận "Sổ tay du học quốc tế" được gửi qua đường bưu điện miễn phí hoặc Yêu cầu thông tin để được giúp đỡ!

Đánh giá hồ sơ du học

01. Tên của bạn (*)

02. Số điện thoại (*)

03. Email

04. Bạn đang là... (*)
Gợi ý: Học sinh lớp 10, sinh viên năm 1, vừa tốt nghiệp THPT, vừa tốt nghiệp cao đẳng, vừa tốt nghiệp đại học, đang đi làm,...

05. Bằng cấp cao nhất mà bạn đạt được? (*)
Gợi ý: Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng cao đẳng, Bằng đại học, Bằng thạc sĩ...

06. Kết quả học tập những năm gần nhất mà bạn đạt được... (*)
Gợi ý: "Lớp 10: 6.8; Lớp 11: 7.0; Lớp 12: 7.6"; "Cao đẳng năm 2: 6.8", "ĐH năm 1: 7.4; ĐH năm 2: 7.2",...

07. Bạn có chứng chỉ ngoại ngữ nào còn trong thời hạn 2 năm? (*)
Gợi ý: Tiếng Hàn TOPIK level 1-6; Tiếng Anh IELTS 6.0, TOEIC 500, TOEFL iBT 80; Tiếng Hoa TOCFL level 1-6, HSK level I-VI; Tiếng Nhật N5-N1,... Ghi "Chưa có" nếu bạn chưa thi.

08. Bạn có ý định xin học bổng? (*)
Không

09. Bạn quan tâm du học quốc gia nào? (*)
AnhCanadaĐài LoanHà LanHàn QuốcPhần LanMỹNhật BảnSingaporeTây Ban NhaThụy SỹTrung QuốcÚcNước khác

10. Bạn quan tâm đến trường tên gì hoặc trường nằm ở tỉnh/bang/vùng nào của quốc gia kể trên?
Gợi ý: Nếu có nhiều quốc gia vui lòng ghi rõ kèm theo

11. Bạn quan tâm đến ngành học nào?

12. Trong quá khứ bạn đã từng xin visa thành công ra nước ngoài? (*)
Không
Nếu câu trả lời là "Có", xin cung cấp chi tiết quốc giamục đích của chuyến đi.

13. Bạn có lịch sử bị từ chối visa hay nhập cảnh quốc gia nào không? (*)
Không
Nếu câu trả lời là "Có", xin cung cấp chi tiết quốc gia, mục đích của chuyến đi và lý do bị từ chối?

14. Tình hình tài chính của bạn/gia đình như thế nào? (*)
Gợi ý: Có sổ tiết kiệm 500 triệu VND, gia đình kinh doanh xăng dầu, chủ cơ sở sản xuất, buôn bán nhỏ,...

15. Câu hỏi?
Gợi ý: Các câu hỏi cụ thể, ý kiến hoặc thông tin bổ sung liên quan đến yêu cầu của bạn sẽ được chúng tôi trả lời trong vòng 24h.

* Trường bắt buộc.

Scroll to top