Đại học Simon Fraser

Học bổng Đại học Simon Fraser

Trường Fraser International College (FIC) và Simon Fraser University (SFU) đang cấp học bổng cho sinh viên khá giỏi và tuyển sinh khóa tháng 9/2015 Simon Fraser University (SFU) 5 năm liền được xếp là trường tổng hợp hàng đầu tại Canada (Top Comprehensive University). SFU còn là trường rất mạnh về chương trình...

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Manitoba

Học bổng 50% Đại học Manitoba

Trường cao đẳng quốc tế Manitoba và đại học Manitoba tuyển sinh khóa học tháng 9/2015. Học bổng 50% học phí cho chương trình chuyển tiếp. Trường Đại học Manitoba được thành lập vào năm 1877 và có trụ sở tại thành phố sôi động Winnipeg, đây cũng là trường Đại học đầu tiên...

Scroll to top