Học bổng đài loan năm 2017

Học bổng Đài Loan: Hệ đại học và thạc sĩ 2017

Hoàn Cầu Việt Cung cấp thông tin các ngành học và các trường đại học Đài loan cung cấp học bổng từ 50% – 100% + thêm hỗ trợ chi phí nhà ở. Hạn chót nhận hồ sơ tháng 30/3/2017.

Học bổng đài loan năm 2017

Du học Đài Loan trong hai năm gần đây là điểm đến hàng đầu, chính phủ Giáo dục của Đài loan và các trường đại học cung cấp nhiều Suất học bổng cho sinh viên quốc tế. Ngoài học bổng, sinh viên khi đến du học có nhiều cơ hội làm thêm ngoài giờ học để có thể trang trải chi phí sinh hoạt và học tập. Sau khi tốt gghiệp sinh viên có thể ở lại làm việc từ 1-2 năm và chuyển đổi visa từ student visa – working visa để ở lại làm việc lâu dài hơn nữa.

Với chính sách hỗ trợ của chính phủ và các trường đại học Đài Loan đã đem lại nhiều cơ hội cho sinh viên có những thành tích học tập suất sắc nhưng tài chính còn hạn chế để đi du học. Học bổng du học Đài Loan được cấp căn cứ vào kết quả học tập và năng lực ngoại ngữ của ứng viên. Điều đó có nghĩa là bạn càng giỏi thì mức học bổng mà bạn nhận được càng cao, bạn có thể học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Cụ thể các mức học bổng như sau:

 • Học bổng loại A: 100% học phí, ký túc xá và trợ cấp tháng
 • Học bổng loại B: 100% học phí, ký túc xá
 • Học bổng loại C: 100% học phí
 • Học bổng loại D: 50% học phí và 50% ký túc xá
 • Học bổng loại E: 50% học phí
 • Loại khác: Tùy thuộc vào trình độ và thời điểm apply hồ sơ của bạn

Yêu cầu về học tập

 • Đại học: Yêu cầu tốt nghiệp PTTH, CĐ, điểm trung bình trên 7.0 – 7.5 trở lên (học bổng)
 • Thạc sỹ: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học điểm trung bình trên 7.0 – 7.5 trở lên (học bổng)
 • Tiến sỹ: Yêu cầu tốt nghiệp Thạc sĩ điểm trung bình trên 7.5 trở lên (học bổng)

Yêu cầu về chứng chỉ tiếng

Lưu ý: Có chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Hoa (bạn chỉ cần 1 loại chứng chỉ)

 • Đại học: Yêu cầu TOEIC 550 – 600 / IELTS 5.0 – 5.5 trở lên – Tiếng Hoa TOCFL cấp 2 trở lên
 • Thạc sĩ: Yêu cầu TOEIC 600 -650 / IELTS 5.5 – 6.0 trở lên – Tiếng Hoa TOCFL cấp 3 trở lên
 • Tiến sĩ: Yêu cầu TOEIC 700 / IELTS 5.5 – 6.0 trở lên – Tiếng Hoa TOCFL cấp 3 trở lên

HOÀN CẦU VIỆT là trung tâm tư vấn giáo dục Đài Loan hàng đầu tại Việt Nam luôn tìm kiếm những suất học bổng có giá trị tại các trường đại học có danh tiếng và xếp hạng Top ở Đài Loan cho sinh viên Viêt Nam. Dưới đây là danh sách một số trường và các chuyên ngành đào tạo cung cấp học bổng khóa đại học và thạc sỹ cho Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung và tiếng Anh

Lưu ý: Danh sách này cung cấp thông tin với thời điểm hiện tại có thể thay đổi và thêm nhiều ngành nghề khác. Vui lòng liên lạc với các vp Hoàn Cầu Việt để được cung cấp thông tin chi tiết cho từng ngành học khác và học bổng các trường.

Taiwan Scholarship
SchoolCollegeInternational ProgramsDegreesponsor program
(ø)
ASIA UniversityCollege of Humanities and Social SocienceDepartment of PsychologyMasterø
ASIA UniversityCollege of Computer ScienceDepartment of Computer Science and Information EngineeringMasterø
ASIA UniversityCollege of ManagementDepartment of Business AdministrationBachelorø
ASIA UniversityCollege of ManagementDepartment of Business AdministrationMasterø
ASIA UniversityCollege of ManagementDepartment of Business Administration (Business EconomicsPhDø
and Strategy)
ASIA UniversityCollege of Computer ScienceDepartment of Computer Science and Information EngineeringPhDø
ASIA UniversityCollege of ManagementDepartment of International BusinessMasterø
ASIA UniversityCollege of Health ScienceDepartment of Healthcare AdministrationPhDø
ASIA UniversityCollege of Health ScienceDepartment of Healthcare AdministrationMasterø
ASIA UniversityCollege of Health ScienceDepartment of Health and Nutrition BiotechnologyMasterø
ASIA UniversityCollege of ManagementDepartment of FinanceBachelorø
ASIA UniversityCollege of ManagementDepartment of FinanceMasterø
ASIA UniversityCollege of Health ScienceDepartment of BiotechnologyMasterø

 

ASIA UniversityCollege of Computer ScienceDepartment of Biomedical InformaticsPhDø
ASIA UniversityCollege of Computer ScienceDepartment of Biomedical InformaticsMasterø
Chang Gung UniversityCollege of MedicineGraduate Institute of Biomedical Sciences, Division of BiotechnologyPhD
Chang Gung UniversityCollege of MedicineGraduate Institute of Medical physics and Imaging SciencMaster
Chang Gung UniversityCollege of MedicineMaster’s Degree Program in Molecular Medicine (English Program)Masterø
China Medical UniversityCollege of Chinese MedicineGraduate Institute of Acupuncture Science- InternationalMasterø
Master Program
Chinese Culture UniversityCollege of Business AdministrationEnglish Master’s Program of Global BusinessMasterø
Chung Hua UniversityCollege of ManagementInternational Master of Business Administration (IMBA) ProgramMasterø
Chung Yuan Christian UniversityCollege of CommerceInternational Master of Business AdministrationMasterø
Dayeh UniversityCollege of Foreign LanguagesDepartment of English LanguageBachelor
Dayeh UniversityCollege of Foreign LanguagesGraduate Institute of Applied Foreign LanguagesMaster
Fo Guang UniversityCollege of Buddhist StudiesDepartment of Buddhist StudiesMaster
Fu Jen Catholic UniversityCollege of Human EcologyInternational Master Degree Program in Fashion and BrandMasterø
Management
Fu Jen UniversityCollege of Foreign LanguagesEnglish Language and LiteratureBachelorø
Fu Jen UniversityCollege of Foreign LanguagesEnglish Language and Literature(Master’s Program)Masterø
Fu Jen UniversityCollege of ManagementMBA Program of Global Entrepreneurial Management andEMBAø
Business Administration
I-Shou UniversityInternational CollegeDepartment of Entertainment ManagementBachelor
I-Shou UniversityInternational CollegeDepartment of International Business AdministrationBachelor

 

I-Shou UniversityInternational CollegeDepartment of International FinanceBachelor
I-Shou UniversityCollege of Electrical and InformationDepartment of Electrical EngineeringBachelor
Engineering
I-Shou UniversityCollege of ManagementPostgraduate Programs in Management, Master’s ProgramMaster
I-Shou UniversityCollege of Language ArtsDepartment of Applied EnglishBachelor
I-Shou UniversityCollege of Language ArtsDepartment of Applied EnglishMaster
I-Shou UniversityInternational CollegeDepartment of Tourism and HospitalityBachelor
Kainan UniversityInternational Honor ProgramBachelorø
Kaohsiung Medical UniversityCollege of Health ScienceUndergraduate Program in Biomedical Sciences for the GambiaBachelorø
Ming Chuan UniversityCollege of Management(Taoyuan)Department of Business AdministrationMasterø
Ming Chuan UniversityInternational College(Taoyuan)Travel and Tourism ProgramBachelorø
Ming Chuan UniversityCollege of Management(Taipei)Finance International ClassBachelorø
Ming Chuan Universitynternational College(Taoyuan)International Business and Management ProgramBachelorø
Ming Chuan UniversityInternational College(Taoyuan)Graduate School of International AffairsMasterø
Ming Chuan UniversityInternational College(Taoyuan)International Trade and Management ProgramBachelorø
Ming Chuan UniversityInternational College(Taoyuan)Chinese for Professional Studies ProgramBachelorø
Ming Chuan UniversityInternational College(Taoyuan)English for Professional Studies ProgramBachelorø

 

Ming Chuan UniversityInternational College(Taoyuan)Journalism and Mass Communication ProgramBachelorø
Ming Chuan UniversityInternational College(Taoyuan)Applied Computing ProgramBachelorø
National Central UniversityCollege of Earth ScienceInternational Ph.D. Graduate Program for Earth System ScienceMasterø
National Central UniversityCollege of EngineeringIntl.Environment Sustainable DevelopmentEMBAø
National Central UniversityGraduate Institute of StatisticsApplied Materials Science International Graduate Master ProgramMasterø
National Cheng Kung UniversityDepartment of Materials Science andInternational Curriculum for Advanced Materials Program(iCAMP)Masterø
Engineering
National Cheng Kung UniversityInstitute of Molecular MedicineInternational Graduate Program on Molecular and Cell BiologyPhDø
National Cheng Kung UniversityInternational Master Program on Natural Hazards MitigationMasterø
and Management
National Chengchi UniversityCollege of Social ScienceInternational Doctoral Program in Asia-Pacific StudiesPhDø
National Chengchi UniversityCollege of Social ScienceInternational Master’s Program in Asia-Pacific StudiesMasterø
National Chengchi UniversityCollege of CommunicationThe International Master’s Program in InternationalMasterø
Communication Studies
National Chengchi UniversityCollege of CommerceInternational Master of Business Administration ProgramMasterø
National Chengchi UniversityInternational Master’s Program in International Studies (IMPIS)Masterø
National ChengKung UniversityCollege of ManagementInstitute of International ManagementPhDø
National ChengKung UniversityCollege of ManagementInstitute of International ManagementMasterø
National ChengKung UniversityCollege of ManagementInstitute of International ManagementMasterø
National ChengKung UniversityCollege of Planning and DesignInstitute of Creative Industries DesignMasterø

 

National ChengKung UniversityCollege of Planning and DesignInstitute of Creative Industries DesignMasterø
National Chiao Tung UniversityCollege of ManagementMaster Degree Program of Global Business AdministrationMasterø
National Chiao Tung UniversityCollege of Electrical and Computer EngineeringEECS International Graduate ProgramMasterø
National Chiao Tung UniversityCollege of Hakka StudiesInternational Master’s Program in Inter-Asia Cultural StudiesMasterø
National Chiao Tung UniversityInter-Disciplinary ProgramsThe International Master Program for Interdisciplinary MolecularMasterø
Science of Materials
National Chiayi UniversityCollege of ManagementGlobal Master Program of Toursim and Management, collegeMasterø
of Management
National Chung Cheng UniversityCollege of EngineeringDepartment of Electrical EngineeringBachelorø
National Chung Cheng UniversityCollege of EngineeringDepartment of Electrical EngineeringMasterø
National Chung Cheng UniversityCollege of EngineeringDepartment of Electrical EngineeringMasterø
National Chung Cheng UniversityCollege of LawDepartment of Financial & Economic LawMasterø
National Chung Cheng UniversityCollege of EducationGraduate Institute of EducationMasterø
National Chung Cheng UniversityCollege of EducationDepartment of Athletic SportsBachelorø
National Chung Cheng UniversityCollege of EducationDepartment of Athletic Sports (Master Program in Sport andMasterø
Leisure Education)
National Chung Cheng UniversityGraduate Institute of EducationInternational Master Program of Educational Leadership andMasterø
Management Development
National Chung Hsing UniversityCollege of ManagementGraduate Institute of Technology & Innovation ManagementMasterø
National Chung Hsing UniversityCollege of ManagementGraduate Institute of Technology & Innovation ManagementMasterø
National Chung Hsing UniversityCollege of ManagementGraduate Institute of Technology & Innovation ManagementMasterø

 

National Chung Hsing UniversityCollege of Agriculture and Natural ResouresInternational Bachelor’s Program of Agribusiness (IBPA)Bachelorø
National Chung Hsing UniversityCollege of Agriculture and Natural ResouresInternational Master Program of Agriculture (IMPA)Masterø
National Dong Hwa UniversityCollege of ManagementBachelor Program of Management Science and FinanceBachelor
National Kaohsiung NormalCollege of EducationDepartment of Business ManagementEMBAø
University
National Kaohsiung NormalCollege of EducationDepartment of Business ManagementMasterø
University
National Kaohsiung NormalCollege of EducationDepartment of Business ManagementBachelorø
University
National Kaohsiung NormalCollege of HumanitiesGraduate Institute of Taiwan History, Culture and LanguagesMasterø
University
National Quemoy UniversityHumanties & Social Academic AreaDepartment of International and Mainland China AffairsBachelor
National Quemoy UniversityHumanties & Social Academic AreaLanguage and InterculturalMasterø
National Sun Yat-sen UniversityCollege of ManagementMaster of Business Administration program in InternationalMasterø
Business
National Sun Yat-sen UniversityCollege of EngineeringIinternational Master’s program in Electric powerMasterø
National Sun Yat-sen UniversityInstitute of Human Resource ManagementMaster of Human Resource ManagementMasterø
National Sun Yat-sen UniversityCollege of Social SciencesInternational Master Program in Asia-Pacific AffairsMasterø
National Taichung University ofCollege of HumanitiesEepartment of EnglishBachelorø
Education
National Taipei UniversityCollege of Public AffairsDepartment of Public Administration and PolicyBachelorø
National Taipei UniversityCollege of CommerceDepartment of Business AdministrationBachelorø
National Taipei UniversityCollege of CommerceDepartment of Business AdministrationMasterø

 

National Taipei UniversityCollege of LawDepartment of LawBachelorø
National Taipei UniversityCollege of CommerceDepartment of Finance and Cooperative ManagementBachelorø
National Taipei UniversityCollege of CommerceDepartment of Finance and Cooperative ManagementMasterø
National Taipei UniversityCollege of Electrical Engineering andComputerDepartment of Electrical EngineeringMasterø
Science
National Taipei UniversityCollege of HumanitiesDepartment of Foreign Languages and Applied LinguisticsBachelorø
National Taipei UniversityCollege of Public AffairsDepartment of Public FinanceBachelorø
National Taipei UniversityCollege of CommerceDepartment of StatisticsBachelorø
National Taipei UniversityCollege of Electrical Engineering andComputerDepartment of Communication EngineeringMasterø
Science
National Taipei UniversityCollege of CommerceDepartment of AccountancyBachelorø
National Taipei UniversityCollege of Electrical Engineering andComputerDepartment of Computer Science and Information EngineeringBachelorø
Science
National Taipei UniversityCollege of Electrical Engineering andComputerDepartment of Computer Science and Information EngineeringMasterø
Science
National Taipei UniversityCollege of Public AffairsInternational Program on Urban Governance(IPUG)Masterø
National Taipei UniversityDepartment of Business AdministrationGlobal Master of Business Administration (GMBA)Masterø
National Taiwan Normal UniversityInternational Studies and Education for OverseasGraduate Institute of International Human Resource DevelopmentMasterø
Chinese
National Taiwan Ocean UniversityCollege of Life ScienceDepartment of Aquaculture (International Master Program inMasterø
Marine Sciences and Resource Management)
National Taiwan Ocean UniversityCollege of Life ScienceDepartment of Aquaculture (International Master Program inMasterø
Aquaculture Science and Technology)
National Taiwan UniversityCollege of ManagementGlobal MBAMasterø

 

National Taiwan UniversityCollege of MedicinePh.D. of Translational Medicine ProgramPhDø
National Taiwan University of ArtsCollege of Fine ArtsMaster of Oriental Art Curriculum in EnglishMasterø
National Tsing Hua UniversityCollege of Nuclear ScienceNano Science and TechnologyPhDø
National Tsing Hua UniversityCollege of Nuclear ScienceNano Science and TechnologyMasterø
National Tsing Hua UniversityCollege of ScienceChemical Biology and Molecular Biophysics, Molecular SciencesPhDø
and Technolgy
National Tsing Hua UniversityCollege of ScienceChemical Biology and Molecular BiophysicsMasterø
National Tsing Hua UniversityCollege of Life ScienceChemical Biology and Molecular Biophysics, BioinformaticsPhDø
National Tsing Hua UniversityCollege of Life ScienceBioinformaticsMasterø
National Tsing Hua UniversityCollege of Technology ManagementProgram for International MBAMasterø
National Tsing Hua UniversityCollege of Electrical Engineering and ComputerComputational Linguistics and Chinese Language ProcessingPhDø
Science
National Tsing Hua UniversityCollege of Electrical Engineering and ComputerInternational Master Program in Information Systems andMasterø
ScienceApplications
National United UniversityCollege of Electrical Engineering and ComputerDepartment of Electro-Optical EngineeringMaster
Science
National United UniversityCollege of ManagementDepartment of FinanceBachelor
National University of KaohsiungCollege of ManagementInternational Master of Business AdministrationMasterø
National Yang-Ming UniversityCollege of MedicineInternational Health ProgramMasterø
Providence UniversityGraduate International ProgramMasterø

 

Shih Chien UniversityDepartment of Applied Foreign LanguagesMaster’s Program in Applied Foreign LanguagesMasterø
Shih Hsin UniversityCollege of ManagementInternational Master of Business AdministrationEMBAø
Shih Hsin UniversityInternational Masters Program of Persuasive CommunicationMasterø
Shih Hsin UniversityGraduate Institute for Social TransformationInternational Master’s Program in Inter-Asia StudiesMasterø
Studies
Taipei Medical UniversityCollege of Public Health and NutritionMaster Program in Global Health and DevelopmentMasterø
Taipei Municipal UniversitySchool of Humanities and ArtsEnglish DepartmentBachelor
of Education
Taipei Municipal UniversitySchool of Humanities and ArtsEnglish DepartmentMaster
of Education
Taipei National University of theSchool of Culture ResourceInternational Master of Arts Program in Cultural andMasterø
ArtCreative Industries
Taipei Physical Education CollegeTaipei Physical Education CollegeGraduate Institute of Sports TrainingPhD
Tamkang UniversityCollege of Global Entrepreneurial DevelopmentDepartment of Global Politics and EconomicsBachelorø
Tamkang UniversityCollege of Global Entrepreneurial DevelopmentDepartment of Multicultural and Linguistic StudiesBachelorø
Tamkang UniversityCollege of International StudiesDoctoral Program, Graduate Institute of the AmericasPhDø
Tamkang UniversityCollege of International StudiesMaster’s Program, Division of American Studies, GraduateMasterø
Institute of the Americas
Tamkang UniversityCollege of CommerceDepartment of International BusinessBachelorø
Tamkang UniversityCollege of Global Entrepreneurial DevelopmentDepartment of International Tourism ManagementBachelorø

 

Tamkang UniversityCollege of Global Entrepreneurial DevelopmentDepartment of Information and Communications TechnologyBachelorø
Management
Tamkang UniversityCollege of Global Entrepreneurial DevelopmentDepartment of Innovative Information and TechnologyBachelorø
University of Kang NingCollege of ManagementDepartment of International Business AdministrationBachelor
University of Kang NingCollege of ManagementDepartment of International Business AdministrationBachelor
Yuan Ze UniversityGlobal Logistics and Services Science English Master ProgramMasterø
Yuan Ze UniversityCollege of ManagementGlobal Business ConcentrationMasterø

HỖ TRỢ TỪ  Hoàn Cầu Việt

 • Tư vấn chọn trường, ngành học, loại học bổng phù hợp.
 • Hướng dẫn và xử lý  hồ sơ xin học tự túc, học bổng cho học sinh, dịch vụ dịch thuật.
 • Đăng ký  cho học sinh nhiều trường để đạt được học bổng cao nhất.
 • Hoàn tất mọi thủ tục, giấy tờ để học sinh được cấp visa.
 • Đăng ký đón sân bay, đặt nhà ở và luôn có người  hướng dẫn học sinh tại Đài Loan (nếu học sinh có nhu cầu).
 • Dạy ngoại ngữ tiếng Hoa, tiếng Anh để học sinh đủ điều kiện du học.
 • Tư vấn  du lịch, thăm thân, kết hôn tại Đài Loan…

CHI TIẾT LIÊN HỆ TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC HOÀN CẦU VIỆT

Hoàn Cầu Việt

View posts by Hoàn Cầu Việt
Công ty tư vấn du học uy tín cung cấp thông tin, tư vấn và làm hồ sơ du học đến Úc, Mỹ, Anh, Canada, Singapore và New Zealand. Hotline: 0908 558 959

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Scroll to top

Đăng ký tư vấn

Gọi tư vấn ngay
close-link