Học bổng Canada

Cơ hội học bổng từ các trường cao đẳng, đại học danh tiếng Canada và có visa du học dễ dàng nhờ những chính sách mới dành riêng cho học sinh Việt Nam từ 2017.