Học bổng các trường Đại học Anh tuyển sinh tháng 9, 10/2015

Du học Anh
Du học Anh học bổng nhiều, không chứng minh tài chính, visa nhanh, không phí dịch vụ, hỗ trợ phí thi IELTS, miễn phí thi đầu vào.

Du học Anh quốc là niềm mơ ước của đa số học sinh, sinh viên bởi bằng cấp được công nhận và đánh giá cao trên toàn cầu. Hiện có hơn 450.000 sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới đang học tập tại Anh. Sinh viên tốt nghiệp tại Anh được các công ty và tập đoàn lớn chào đón trên toàn cầu. Đa số các trường đại học tại Anh quốc đều cấp học bổng cho học sinh, sinh viên quốc tế, do đó, tìm kiếm một học bổng vừa tầm để thực hiện ước mơ du học trở nên dễ dàng hơn.

Hoàn Cầu Việt đã trên 10 năm kinh nghiệm về làm hồ sơ du học Anh Quốc và là đại diện của rất nhiều trường trung học, cao đẳng, đại học và các tập đoàn lớn giáo dục lớn như: Navitas, Study Group, Kaplan ….luôn tìm kiếm các suất học bổng cho học sinh khá giỏi.

Dưới đây là thông tin học bổng và học phí của một số trường cao đẳng và đại học Anh Quốc:

STT TRƯỜNG KHÓA HỌC VỊ TRÍ HỌC PHÍ HỌC BỔNG
1 Central College Nottingham A-Level, Foundation, Diploma Nottingham £13,950->£17,070 20%
2 Bosworth College A-Level, Foundation, Diploma, GCSE Northampton £18,000 50%->80%
3 Cardiff Sixth Form College GCSE, A-level Cardiff&Oxford 30%->50%
4 London School of Commerce Foundation, undergraduate, postgraduate, Ph.D London £4,950->£18,950 20%-30%
5 London School of Business&Finance (LSBF) Foundation, undergraduate, postgraduate, HND, ACCA London £3,950->£11,950 30%->100%
6 Cambridge

School of Visual & Performing Arts

Foundation,

A-level,

undergraduate, pre-master

Cambridge £3,950->£11,950 40%
7 Greenwich School of Managent (GSM) Undergraduate, postgraduate Greenwich&Greenford

(London)

£9,720 1 term 30%
8 Wolverhampton University Foundation, undergraduate, postgraduate Wolverhampton £11,040->£14,750 £2000->£6000
9 University of Stirling International Foundation, undergraduate, postgraduate Scotland £11,275->£17,100 £2000->£3000
10 University of Gloucestershire Foundation, undergraduate, postgraduate FrancisClose Hall, Park Campus,

Gloucester

£9,995->£12,500 30%->50%
11 University of Kent Foundation, undergraduate, postgraduate Canterbury&Medway £11,645->£19,975 £2000->£5000
12 Middlesex University Foundation, undergraduate, postgraduate London,

Dubai,

Mauritius,

Malta

£7,050->£13,500 £1000
13 University of Chester Foundation, undergraduate, postgraduate Chester&Warrington £6,750->£14,000 £1000->£2000
14 Northumbria University International Foundation, undergraduate, postgraduate London,

Newcastle

£12,500->£14,500 £1000
15 Winchester University Foundation, undergraduate, postgraduate Winchester £9,000->£10,800 £1000->£2000
16 York St John University Foundation, undergraduate, postgraduate Yorkshire £8,500->£12,500 £1000->£2000
17 Coventry University Foundation, undergraduate, postgraduate London&Coventry £12,444->£12,900 £1000->£1500
18 BirminghaCity University Foundation, undergraduate, postgraduate Birmingham £8,500->£14,900 £ 2,000
19 Bath Spa University Foundation, undergraduate, postgraduate Bath £8,500->£12,945 £3000
20 University of East Anglia International   Foundation, undergraduate, postgraduate Norwich £14,200->£19,500 30%->50%
21 South Thames College GCSE, A-level, BTEC-HND,English course Wandsworth&Merton £5,250->£5,995 N/A
22 University of Ulster International   Foundation, undergraduate, postgraduate London&Birmingham £8,900->£11,000 £3000
23 BBP University International   Foundation, undergraduate, postgraduate London £7,700->£10,000 20% – 30%
24 University of East London International   Foundation, undergraduate, postgraduate Docklands,Stratford £10,400>£13,950 £1000->£3000
25 Lincoln University Foundation, undergraduate, postgraduate Lincoln £11,745->£12,961 £2000,

50% MSc in Finance

26 University of Portsmouth Undergraduate, postgraduate Portsmouth £11,500>£19,200 25%->100%
27 London South Bank University International   Foundation, undergraduate, postgraduate London £10,500->£10,590 ???
28 Sunderland University Foundation, undergraduate, postgraduate Sunderland&London £11,850>£11,750 £1500->£3850
41 SG Holland International Study Centre International Foundation year,

English Foundation Programme, Pre-masters

Amsterdam-Holland £4,550>£15,570 20 – 30%
42 SG University of Huddersfield International Foundation year,

International year one, Pre-masters

Huddersfield £7,200>£10,485 20 – 30%
43 SG Keele University International year one, Pre-masters Staffordshire £8,380>£15,660 20 – 30%
44 SG Kingston University, London International Foundation year,

International year one, Pre-masters

London £8,380>£11,745 20 – 30%
45 SG Lancaster University International Foundation year Lancaster £13,665>£16,005 20 – 30%
46 SG Leeds International Study Centre International Foundation year, Pre-masters Leeds £7,200>£13,770 20 – 30%
47 SG University Leicester International Foundation Year Leicester £13,665>£14,550 £5000
48 SG University of Lincoln International year one, Pre-masters Lincoln £8,380>£15,660 20 – 30%
49 SG Liverpool John Moores University International Foundation year, International Year one Liverpool £10,080>£10,485 20 – 30%
50 SG Istituto Marangoni International Foundation Year Milan, Paris,

London, Shanghai

£13,035 20 – 30%
51 SG Royal Holloway, University of London International Foundation Programme Surrey £13,495 20 – 30%
52 SG University of Strathcycle Undergraduate Foundation Programme, Pre-masters Glasgow-Scotland £8380>£11,550 20 – 30%
53 SG University of Surrey International Foundation Year Guildford £11,550>£13,755 20 – 30%
54 SG University of Sussex International Foundation Year, International Year one, Pre-masters Brighton £9,620>£16,005 20 – 30%
55 SG Trinity College Dublin International Foundation Year Dublin-Ireland £17,025 20 – 30%
56 SG University College Dublin International Foundation Year Ireland £17,025 20 – 30%
57 Kaplan International College Bournemouth Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters Bournemouth £9,725 – £14,925 20 – 50%
58 KIC The University of Brighton’s International College Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters Brighton £ 12,380 – £ 13,800 20 – 50%
59 KIC Glasgow International College Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters Glasgow-Scotland £ 12,380 – £ 13,800 20 – 50%
60 KIC Liverpool International College Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters Liverpool 13,390 – 17,960 20 – 50%
61 KIC Kaplan International College London Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters London £ 12,380 – £ 13,800 20 – 50%
62 KIC Nottingham Trent International College Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters Nottingham 10,250 – 11,250 20 – 50%
63 KIC Sheffield International College Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters Sheffield £9,725 – £14,925 20 – 50%
64 KIC University of the West of England, Bristol’s International College Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters Bristol £9,725 – £14,925 £2000 &50%
65 KIC Bournemouth University Foundation, Pre Master, Dip Bournemouth £9,725 – £14,925 20 – 50%
66 KIC The University of Brighton Foundation, Pre Master, Dip Brighton £ 10,560 – £11,956 20 – 50%
67 KIC City University London Foundation, Pre Master, Dip London ??? 20 – 50%
68 KIC Cranfield University Foundation, Pre Master, Dip Bedforshire ??? 20 – 50%
69 KIC The University of Glasgow Foundation, Pre Master, Dip Glasgow-Scotland £ 12,380 – £ 13,800 20 – 50%
70 KIC The University of Liverpool Foundation, Pre Master, Dip Liverpool £13,390 – £17,960 20 – 50%
71 KIC Nottingham Trent University Foundation, Pre Master, Dip Nottingham £10,250 -£11,540 20 – 50%
72 KIC The University of Sheffield Foundation, Pre Master, Dip Sheffield £ 13,720 – £ 14,275 20 – 50%
73 KIC The University of West of England Foundation, Pre Master, Dip Bristol £10,350 – £11,000 20- 50%
74 KIC The University of Westminster Foundation, Pre Master, Dip Westminster £104,50 – £12,000 20 – 50%
75 Derby University Foundation, undergraduate, postgraduate Derby&Buxton £10,445->£10,955 £1000
76 Bangor University undergraduate, postgraduate Bangor,

London

£11,500->  £15,500 £1000->£15,000
77 Sheffield Hallam University undergraduate, postgraduate Yorkshire,

Collegiate

£11,500 -> £15,000 £1000->£2,250
78 City College Plymouth International Foundation,BTEC, A-levels,Foundation degree, Pre-Masters Plymouth £5,300->£7,500 20% -50%
79 City of Bristol College A-level,GCSE,

Foundation, Pre-master

Bristol £ 8,000 10%->30%
80 Greenwich University International Foundation, undergraduate, postgraduate, Foundation Degree Avery Hill,

Medway,

Greenwich

£10,850->£11,700 £ 1,000
81 Leceister University International Foundation, undergraduate, postgraduate, Foundation Degree Leceister £13,500->£14,000 £ 2,000
82 Cardiff University International Foundation, undergraduate, postgraduate Cathays Park,

Heath Park

£14,000->£17,500 £2,500(foundation)
83 Essex University International Foundation, undergraduate, postgraduate Colchester,

Southend,

Loughton

£12,500->£16,950 £2000->£3,000
84 Queen Mary University International Foundation year, undergraduate, postgraduate London £13,710->£14,200 £3000->£5,000
85 Leeds University International Foundation year, undergraduate, postgraduate Leeds £13,500->£17,750 ???
86 Nottingham Trent University Foundation Degree, undergraduate, postgraduate Nottingham £12,300 £2,000->£4,000
87 Aston University International Foundation, undergraduate, postgraduate Birmingham £13,500->£17,000 £1,000 – £3,000
88 Huddersfield University International Foundation Year, international year one, undergraduate, postgraduate Huddersfield £12,500->£13,900 £1,000 – £3,000
89 De Montford University undergraduate, postgraduate Leceister £11,750->£14,000 £2000
90 Bellerbys College GCSE, A-level, Pre-master, Foundation, English courses Brighton, London, Cambridge, Oxford £7,580->£8,170 25%->50%
91 Northampton University Foundation, undergraduate, postgraduate Avenue&Park £10,700->£12,700 £2000
92 Worthing College GCSE, A-Level, BTEC Diploma Worthing £7,545 20%
93 Opal College GCSE, BTEC, HND, A-level, Diploma London £4,750->£9,500 50%->70%(GCSE&A-Level)
94 Heriot Watt University Foundation, undergraduate, postgraduate Edinburgh £13,500->£14,310 £2000
95 University of East Anglia Bachelor, Master, Foundation, Dip Norwich £ 12,000 – £15,000 £ 1,000 – 3,000
96 City University London Bachelor, Master, Foundation, Dip London £ 15,000 – £ 20,000 £ 1,000 – 3,000
97 Newcastle University Bachelor, Master, Foundation, Dip Newcastle £ 8,000 – £ 12,000 £ 1,000 – 3,000
98 Queen’s University Belfast Bachelor, Master, Foundation, Dip Belfast £ 12,000 – £15,000 £ 1,000 – 3,000
99 Glasgow Caledonian University Bachelor, Master, Foundation, Dip Glassgrow £ 10,000 – £12,000 £ 1,000 – 3,000
100 St. George’s University of London Bachelor, Master, Foundation, Dip London £ 12,000 – 14,000 £ 1,000 – 3,000
101 Manchester Metropolitan University Bachelor, Master, Foundation, Dip Machester £ 11,000 – 12,000 £ 1,000 – 3,001
102 University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) Bachelor, Master, Foundation, Dip London £ 6,700 – £ 8,250 £ 500

Lợi thế khi du học Anh Quốc:

  • Visa xét nhanh trong 02 -03 tuần, không cần chứng minh thu nhập bình quân tháng của người bảo trợ;
  • Thời gian học ngắn: khóa đại học chỉ kéo dài 03 năm, khóa thạc sỹ chỉ 01 năm;
  • Miễn phí bảo hiểm y tế bởi chính phủ Anh;
  • Có thể chọn học tại bất cứ trường và ngành học nào;
  • Các chương trình học: Tiếng Anh, A-level, Dự bị đại học, Năm nhất đại học, Đại học, Dự bị thạc sĩ, Thạc sĩ, Tiến sĩ;
  • Làm thêm 20h/tuần trong khi học và làm toàn thời gian vào kỳ nghỉ với mức lương từ 4-8 bảng Anh/giờ;

Ở lại làm việc khi được tuyển dụng.

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Yêu cầu tối thiêu IELTS 4.5 trở lên
 • Hồ sơ học tập ( học bạ, bảng điểm…)
 • Xin học bổng công ty sẽ hướng dẫn các bạn cách viết Essay xin học bổng
 • Sơ yếu lý lịch, passport…và một số giấy tờ khác HCV sẽ hướng dẫn

Hỗ trợ từ Hoàn Cầu Việt

 • Miễn phí 100%  tư vấn chọn trường, ngành học và hỗ trợ thủ tục hồ sơ Visa.
 • Miễn phí 100% phí dịch thuật, chi phí chuyển hồ sơ sang trường
 • Miễn phí dịch vụ
 • Miễn phí 100% hướng dẫn luyện trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh
 • Hỗ trợ hướng dẫn chuyển tiền đi Anh quốc, mở thẻ Visa, mở sổ tiết kiệm
 • Hỗ Trợ phí Thi IELTS/ TOEIC/TOEFL
 • Kiểm tra trình độ Anh ngữ miễn phí
 • Hướng dẫn cách viết thư xin học bổng, thư giới thiệu bản thân
 • Hỗ trợ làm thủ tục sân bay, đưa đón sân bay, tìm nhà ở và việc làm tại Anh quốc.

 

 

 

Hoàn Cầu Việt

View posts by Hoàn Cầu Việt
Công ty tư vấn du học uy tín cung cấp thông tin, tư vấn và làm hồ sơ du học đến Úc, Mỹ, Anh, Canada, Singapore và New Zealand. Hotline: 0908 558 959

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Scroll to top

Đăng ký tư vấn

Gọi tư vấn ngay
close-link
 1. Chương trình SDS visa ưu tiên không cần CMTC
 2. Học bổng 09/2019 - Ngành học dễ tìm việc làm & định cư theo tỉnh bang
 3. Tư vấn lộ trình & chi phí du học Canada: THPT, Cao đẳng, ĐH & ThS
090 855 8959
close-image