Học bổng Ba Lan

Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan; Đường bạch dương sương trắng nắng ngàn; Anh đi, nghe tiếng người xưa vọng; Một giọng thơ ngâm, một giọng đàn.