Hệ thống giáo dục Nhật Bản

Hệ thống giáo dục Nhật Bản gồm:

  • 6 năm tiểu học
  • 3 năm phổ thông cơ sở
  • 3 năm phổ thông trung học
  • 4 năm đại học

Tiểu học và phổ thông cơ sở là giáo dục nghĩa vụ, toàn bộ trẻ em phải học và tốt nghiệp. Giáo dục nghĩa vụ bắt buộc với công dân Nhật, trẻ em quốc tịch khác sống ở Nhật từ 6 đến 15 tuổi nếu muốn cũng có thể vào học các trường tiểu học và phổ thông cơ sở của địa phương với chi phí như người Nhật.

Hiện nay, hầu hết học sinh Nhật Bản học đại học và trường dạy nghề. Nhật Bản có tổng cộng 500 trường đại học quốc gia, đại học công và đại học tư nhân.

Đi học ở Nhật Bản

Một năm học ở Nhật kéo dài khoảng 240 ngày. Tuy nhiên, số ngày đi học thông thường ít hơn vì học sinh thường phải nghỉ hơn 20 ngày cho các lễ hội, kỳ nghỉ và các hoạt động khác.

Học sinh lớp một thường tan học sớm hơn vào buổi chiều, trong khi những học sinh lớn hơn ở lại trường muộn hơn. Học sinh chuẩn bị thi đại học thì sẽ phải tiếp tục học thêm tại các lớp học thêm.

Thời gian nhập học

  • Hàng năm, các học viện Nhật ngữ sẽ có 4 đợt nhập học vào tháng 1, 4, 7 và 10.
  • Tất cả các kỳ nhập học sẽ kết thúc vào tháng 3 hàng năm. Trong tháng 4, du học sinh sẽ đăng ký học tiếp lên Cao đẳng, Đại học hoặc trường dạy nghề sau khi có kết quả từ học viện Nhật ngữ.
  • Rất nhiều trường của Nhật áp dụng chế độ semester (2 học kỳ), học kỳ đầu từ tháng 4 đến tháng 9, học kỳ sau từ tháng 10 đến tháng 3. Cũng có trường áp dụng chế độ 3 học kỳ và chế độ quarter (4 học kỳ).
  • Du học sinh cần nộp hồ sơ trước mỗi đợt nhập học, tối thiểu trước 5 tháng trước khi xuất cảnh.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Scroll to top