Du học New Zealand

Mặc dù có dân số chỉ khoảng 4,4 triệu người bằng một nữa dân số Tp.HCM nhưng GDP bình quân đầu người của New Zealand hơn 36.000 USD gấp sáu lần GDP bình quân đầu người của Việt Nam. Là thành viên khối Thịnh vượng chung (Common Wealth), New Zealand thu hút du học sinh khắp thế giới bởi chất lượng giáo dục tốt. Các ngành học như quản lý, ngôn ngữ, luật, mỹ thuật và khoa học ở New Zealand có vị thế cao hơn các quốc gia khác cho phép sinh viên quốc tế đến đây học tập và thực hiện ước mơ của họ.

Sinh viên Việt Nam chọn du học New Zealand bởi chí phí sinh hoạt thấp, nền giáo dục chất lượng trong khi cơ sở học tập đầy đủ, môi trường sống yên tĩnh và tiện nghi, xã hội an toàn.

Hoàn Cầu Việt là đai diện của nhiều trường cao đẳng và đại học tại New Zealand ở Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo giúp phụ huynh và các em học sinh tìm hiểu về hệ thống giáo dục, chương trình học, ăn ở, đời sống, đất nước và con người New Zealand.