Điểm sàn xét tuyển đại học năm 2016

Điểm sàn đại học 2016

Điểm sàn xét tuyển đại học năm 2016 là 15 điểm

Hôm nay 28/7/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng tuyển sinh đầu vào đại học hay còn gọi là điểm sàn xét tuyển đại học năm 2016. Theo đó, ngưỡng điểm sàn xét tuyển đại học năm 2016 là 15 điểm, áp dụng cho tất cả các khối thi A, A1, B, C, D.

Đây là tổng điểm 3 môn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 không nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Mức điểm sàn này bằng với mức điểm sàn xét tuyển đại học năm 2015.

Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo không quy định điểm sàn xét tuyển vào hệ cao đẳng. Các trường đại học sẽ bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/08/2016.

GỬI PHẢN HỒI

Bình luận