Danh sách các trường giảng dạy bằng tiếng Anh tại Pháp

1.ESC Bretnage Brest (www.esc-brest.fr)
Programs Duration Intake

Fees €

Bachelor in Management 3 years Sept & Oct

5000

Master in Management 18 months Dec

6900

Master in International Business 16 months Sept & Oct

8800

Master in International Trade &
Marketing of Food Product 16 months Sept & Oct

8800

MBA-General Sept & Oct

8600

MBA 2 year Sept & Oct

6700 p.a

 

 

SKEMA offers students with very good potential the opportunity to be granted scholarships for excellence that may entitle them to a rebate on their tuition of up to 5,000 euros.

 

2. SKEMA  (www.skema-bs.fr)
Programs Duration Intake

Fees €

Jan & Sept &
Bachelor 3 years Oct

6100 p.a

MSc Preparatory program (with any 1
specialization) 2years Sept & Oct

17000

Masters in International Business 13 months Sept & Oct

11985

Masters in International Marketing &
Business Development 13 months Sept & Oct

11985

Masters in Web-Marketing & Project
Management 13 months Sept & Oct

11985

Masters in Luxury & Fashion
Management 13 months Sept & Oct

11985

Masters in Events & Meetings
Managements 13 months Sept & Oct

11985

Masters in Strategic Tourism
Management 13 months Sept & Oct

11985

Masters in International Finance 13 months Sept & Oct

11985

Masters in Corporate Finance 13 months Sept & Oct

11985

Masters in Financial Marketing 13 months Sept & Oct

11985

 

Masters in Entrepreneurship &
Innovation 13 months Sept & Oct

11985

Masters in Information Systems
Management 13 months Sept

15000

Masters in logistics & Supply Chain
Management 13 months Sept & Oct

11985

Masters in Human Resource
Management 13 months Sept & Oct

11985

ESC Rennes Business School (www.school-business.com)

Programs Duration Intake

Fees €

(MAIB)Master of Arts in International
Business 15 months Sept & Oct

11200

Masters in International Human
Resource Management 18 months Sept & Oct

11200

Masters in International Business
Negotiation 18 months Sept & Oct

11200

Masters in Sports, Leisure & Tourism
Management 18 months Sept & Oct

11200

Masters in International Marketing 18 months Sept & Oct

11200

Masters in International Finance 18 months Sept & Oct

11200

Masters in International Accounting 18 months Sept & Oct

11200

Masters in International Marketing &
Management 18 months Sept & Oct

11200

IPAG Business School (www.ipag.fr)

Programs Duration Intake

Fees €

Marc&Sept &
Bachelor of management 3 Years Oct

6000 p.a

Marc&Sept &
Master-1 1 Year Oct

7000

Marc&Sept &
MBA in European management 1 Year Oct

8000

Marc&Sept &
MBA in International Trade 1 Year Oct

8000

Marc&Sept &
MBA in Luxury Management 1 Year Oct

8000

ISUGA Business School (www.isuga.fr)

Programs Duration Intake

Fees €

 

 

Jan & Sept &
Bachelor of management (1st & 2nd year 2 year Oct

4500 p.a

Jan & Sept &
Bachelor of management (3rd year) 1 year Oct

6250

Jan & Sept &
Pre MBA 1 year Oct

6250

Jan & Sept &
MBA- General 1 year Oct

8000

Jan & Sept &
Double Master degree- General 1 year Oct

8000

6. ISEP Business School (www.isep.fr)

Programs Duration Intake

Fees €

Master in Information Technology: – With 3 Majors

System Integration and Project
Management 18 months Sept & Oct

12000

Information Systems 18 months Sept & Oct

12000

Networks and Telecommunications:
Infrastructures and services 18 months Sept & Oct

12000

Master in Electronics and Telecommunications: – With 2 Majors

Electronics for System 18 months Sept & Oct

12000

Telecommunications and Wireless
Networking 18 months Sept & Oct

12000

7. ESLSCA (www.eslsca.fr)

Programs Duration Intake

Fees €

Jan, Apr & Sept
Master 1 year & Oct

9000

Jan, Apr & Sept
MBA 1 year & Oct

10000

ESG (www.esg.fr)

Programs Duration Intake

Fees €

Master-1 1 year Sept & Oct

7000

MBA 1 year Sept & Oct

10400

8. ESC La Rochelle (www.esc-larochelle.fr)

Programs Duration Intake

Fees €

Bachelor in International business studies 4 year Sept & Oct

7880

Bachelor in Business studies 3 year Sept & Oct

5635

Bachelor in Tourism Studies 3 year Sept & Oct

6000

Master in management 2 year Sept & Oct

7350

BA in Tourism and services
management 2 year Sept & Oct

17250

Other Master program 2 year Sept & Oct

14570

9. EM Nantes (www.mines-nantes.fr)

Programs Duration Intake

Fees €

Masters Project Management for
Environment & Energy Engineering
(PM3E) 2 years Sept & Oct

15000

Masters Management & Engineering of
Environment and Energy (ME3) 2 years Sept & Oct

18000

Master in Industrial Engineering and
Management of Logistics and Production
Systems (MLPS) 18 months Sept & Oct

10000

10. BEM Business School (www.bem.edu)

Programs Duration Intake

Fees €

Masters in Internatioanl Business 18 months Sept & Oct

11500

11. EHESP Business School (www.ehesp.fr)

Programs Duration Intake

Fees €

Master of public Health 2 year Sept & Oct

6000p.a

Executive Health MBA Sept & Oct

16000

European Health Management 2 year Sept & Oct

8000 p.a

12. Burgundy School of Business (Groupe ESC Dijon Bourgogne) (www.bsbu.eu)

Programs Duration Intake

Fees €

MSc in International Management 16 months Sept & Oct

9000

MSc in International Business 16 months Sept & Oct

9000

MSc in Wine Business 15 months Sept & Oct

9000

13. ESGI (www.esgi.fr)
Programs Duration Intake

Fees €

Master of Science Engineering 2 years Sept & Oct

6700

14.EPITA (www.epita.fr)

Programs Duration Intake

Fees €

Information Technology Management 18 months Sept & Oct

11600

Information Systems Architecture 18 months Sept & Oct

11600

 

 

Computer Security 18 months Sept & Oct

11600

Software Engineering 18 months Sept & Oct

11600

15.Chambery Graduate School of Business (www.esc-chambery.com)

Programs Duration Intake

Fees €

Master in International Management 18 months Sept & Oct

8800

Bachelor of International Trade
Management (IECG) 4 years Sept & Oct

6950

Bachelor of International Trade(BIT) 1 year Sept & Oct

5900

Summer School: European Business 4 week Sept & Oct

2300

16.IDCE (www.idce.com)

Programs Duration Intake

Fees €

B.B.A 3rd Year 1 year Sept & Oct

5150

MBA 1st year 1 year Sept & Oct

8800

MBA 2nd year 1 year Sept & Oct

8800

18.PPA

Programs Duration Intake

Fees €

BBA in International Trade – 3rd Year 1 year Sept & Oct

6,700

MBA in International Trade 2 years Sept & Oct

6,700/year

Bạn muốn tìm hiểu thêm nữa?

Yêu cầu thông tin

Top ↑TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ HOÀN CẦU VIỆT
Hà Nội: 260 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng. Tel: (024) 7108 8896
Đà Nẵng: 186A Lê Duẩn, Quận Hải Châu. Tel: (0236) 388 7087
Tp.HCM: 163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận. Tel: (028) 3846 2468
Đăng ký nhận "Sổ tay du học quốc tế" được gửi qua đường bưu điện miễn phí!
Scroll to top