Danh sách các trường Đài Loan có học bổng

Danh sách các trường Đài Loan có học bổng cho sinh viên nước ngoài. Hạn chót nhận hồ sơ xin học bổng du học Đài Loan khóa tháng 2.2016 là ngày 30.9.2015.

STT. Miền Đại học Web (Tiếng Hoa) Web (Tiếng Anh)
1 Bắc 大同大學 http://www.ttu.edu.tw http://www.en.ttu.edu.tw
Tatung University
2 Bắc 國立政治大學 http://www.nccu.edu.tw http://www.nccu.edu.tw/english
National Chengchi University
國立陽明大學
3 Bắc National Yang-Ming University http://www.ym.edu.tw http://nymu-e.web.ym.edu.tw/front/bin/home.phtml
4 Bắc 國立臺灣大學 http://www.ntu.edu.tw/chinese2010/ http://www.ntu.edu.tw/english/
National Taiwan University
5 Bắc 國立臺北大學 http://www.ntpu.edu.tw/chinese http://english.ntpu.edu.tw/bin/home.php
National Taipei University
6 Bắc 國立臺北科技大學 http://www.ntut.edu.tw http://www-en.ntut.edu.tw/bin/home.php
National Taipei University of
7 Bắc 國立臺北教育大學 http://www.ntue.edu.tw/onweb.jsp?webno=333333 http://english.ntue.edu.tw/
National Taipei University of 3303
國立臺灣科技大學
8 Bắc National Taiwan University of http://www.ntust.edu.tw/front/bin/home.phtml http://www.ntust.edu.tw/home.php?Lang=en
Science and Technology
9 Bắc 國立臺灣藝術大學 http://www.ntua.edu.tw/ http://portal2.ntua.edu.tw/enntua/index.htm
National Taiwan University of Art
10 Bắc 淡江大學 http://www.tku.edu.tw http://english.tku.edu.tw/
Tamkang University
11 Bắc 臺北市立教育大學 http://w3.tmue.edu.tw/front/bin/home.phtml http://c051.tmue.edu.tw/front/bin/home.phtml
Taipei Municipal University of
國立臺灣師範大學
12 Bắc National Taiwan Normal University http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/ http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/
13 Bắc 中國文化大學 http://pccu.edu.tw http://www.pccu.edu.tw/intl/index-e.htm
Chinese Culture University
14 Bắc 臺北醫學大學 http://www.tmu.edu.tw http://eng.tmu.edu.tw
Taipei Medical University
15 Bắc 輔仁大學 http://www.fju.edu.tw http://140.136.240.107/english_fju/
Fu Jen University
16 Bắc 中原大學 http://www.cycu.edu.tw http://eng.cycu.edu.tw/
Chung Yuan Christian University
17 Bắc 元智大學 http://www.yzu.edu.tw http://www.yzu.edu.tw/index.php/component/lang,en
Yuan Ze University /
18 Bắc 國立中央大學 http://www.ncu.edu.tw http://www.ncu.edu.tw/?hl=en
National Central University
19 Bắc 國立交通大學 http://www.nctu.edu.tw http://www.nctu.edu.tw/english/index.html
National Chiao Tung University
20 Bắc 國立臺灣海洋大學 http://www.ntou.edu.tw/4administrative.php http://english.ntou.edu.tw
National Taiwan Ocean University
21 Bắc 開南大學 http://www.knu.edu.tw http://eng.knu.edu.tw/
Kainan University
22 Bắc 國立清華大學 http://www.nthu.edu.tw/ http://www.nthu.edu.tw/english/index.php
National Tsing Hua University
23 Bắc 銘傳大學 http://www1.mcu.edu.tw http://www1.mcu.edu.tw/Apps/SB/SB_Site.aspx?Pag
Ming Chuan University eID=164&L_ID=1
24 Bắc 國立臺北藝術大學 http://1www.tnua.edu.tw/main.php http://1www.tnua.edu.tw/main.php?lang=en
Taipei National University of the Art
25 Bắc 世新大學 http://www.shu.edu.tw/index.asp http://english.shu.edu.tw
Shih Hsin University
26 Bắc 中華大學 http://www.chu.edu.tw/bin/home.php http://english.chu.edu.tw/bin/home.php
Chung Hua University
健行科技大學
27 Bắc Chien Hsin University of Science and http://www.uch.edu.tw/web/index.php http://aps2.uch.edu.tw/asp_work/encyu01/english/
Technology
28 Bắc 實踐大學 http://www2.usc.edu.tw/usc/tw/client/index.asp http://english.usc.edu.tw/
Shih Chien University
29 Trung 中山醫學大學 http://www.csmu.edu.tw/front/bin/home.phtml http://english.csmu.edu.tw/front/bin/home.phtml
Chung Shan Medical University

2/4

30 Trung 中國醫藥大學 http://www.cmu.edu.tw http://english.cmu.edu.tw
China Medical University
31 Trung 亞洲大學 http://www.asia.edu.tw/index.htm http://www.asia.edu.tw/Main_pages/English_Pages/i
ASIA University ndex_English.htm
32 Trung 東海大學 http://www.thu.edu.tw/1_chinese/index.php http://www.thu.edu.tw/english/index.php
Tunghi University
33 Trung 國立中興大學 http://www.nchu.edu.tw/index1.php http://www.nchu.edu.tw/en-index.php
National Chung Hsing University
34 Trung 國立暨南國際大學 http://www.ncnu.edu.tw/ncnuweb/ http://www.rnd.ncnu.edu.tw/foreign_student/index_E
National Chi-Nan University N.htm
35 Trung 逢甲大學 http://www.fcu.edu.tw http://en.fcu.edu.tw
Feng Chia University
36 Trung 靜宜大學 http://www.pu.edu.tw http://www.pu.edu.tw/english
Providence University
37 Trung 國立臺中教育大學 http://www.ntcu.edu.tw/newweb/index.htm http://www.ntcu.edu.tw/eng/index.htm
National Taichung University of
38 Trung 國立勤益科技大學 http://web2.ncut.edu.tw/bin/home.php http://web2.ncut.edu.tw/files/13-1000-1070.php
National Chin-Yi University of
39 Đông 國立臺東大學 http://www.nttu.edu.tw/bin/home.php http://www.nttu.edu.tw/bin/home.php#
National Taitung University
40 Nam 文藻外語學院 http://www.wtuc.edu.tw http://c041.wtuc.edu.tw/front/bin/home.phtml
Wenzao Ursuline College of
41 Nam 南華大學 http://www.nhu.edu.tw/main.htm http://english.nhu.edu.tw/front/bin/home.phtml
Nanhua University
42 Nam 國立中山大學 http://www.nsysu.edu.tw/bin/home.php http://www.nsysu.edu.tw/bin/home.php?Lang=en
National Sun Yat-sen University
43 Nam 南臺科技大學 http://www.stut.edu.tw/ http://engwww.stust.edu.tw/
Southern Taiwan University
44 Nam 高雄醫學大學 http://www2.kmu.edu.tw http://english2.kmu.edu.tw
Kaohsiung Medical University
45 Nam 國立中正大學 http://www.ccu.edu.tw http://ewww.ccu.edu.tw/
National Chung Cheng University
46 Nam 國立成功大學 http://web.ncku.edu.tw http://english.web.ncku.edu.tw
National ChengKung University
國立屏東科技大學
47 Nam National Pingtung University of http://www.npust.edu.tw http://www.npust.edu.tw/index_en.aspx
Science and Technology
48 Nam 國立高雄大學 http://www.nuk.edu.tw http://intro.nuk.edu.tw/2011eng/index.php
National University of Kaohsiung
49 Nam 國立高雄師範大學 http://www.nknu.edu.tw/ http://english.nknu.edu.tw/front/bin/home.phtml
National Kaohsiung Normal
國立高雄第一科技大學
50 Nam National Kaohsiung First University http://www.nkfust.edu.tw http://www7.nkfust.edu.tw/english/
of Science and Technology
國立高雄應用科技大學
51 Nam National Kaohsiung University of http://www.kuas.edu.tw http://eng.kuas.edu.tw/front/bin/home.phtml
Applied Sciences
國立雲林科技大學
52 Nam National Yunlin University of http://www.yuntech.edu.tw/index.php http://www.yuntech.edu.tw/english/
Science and Technology
53 Nam 國立嘉義大學 http://www.ncyu.edu.tw/ http://www.ncyu.edu.tw/eng/index.aspx
National Chiayi University
54 Nam 國立臺南大學 http://www.nutn.edu.tw/index-ch.htm http://www.nutn.edu.tw/English/index.htm
National University of Tainan
55 Nam 國立臺南藝術大學 http://www.tnnua.edu.tw http://www.tnnua.edu.tw/releaseRedirect.do?unitID=
Tainan National University of the 41&pageID=4946
Công ty tư vấn du học Hoàn Cầu Việt
260 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội (024) 7108 8896 / 0945 555 628 hn@hcv.edu.vn
186A Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng (0236) 388 7087 dn@hcv.edu.vn
163 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q.PN, Tp.HCM (028) 3846 2468 hcmc@hcv.edu.vn
Đường dây nóng: 0908 558 959