taylor's lakeside campus

Đại học Taylor

taylor's lakeside campus

  • Thành lập 1969, Taylor’s là trường đại học lâu đời, danh tiếng nhất và thành công nhất tại Malaysia.
  • Taylor’s có khoa Du Lịch Khách Sạn lớn nhất & nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ nhận được bằng cấp của  trường Đại học Toulouse Pháp
  • Tại Đại học Taylor’s, sinh viên có cơ hội học và nhận bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới của các trường đại học danh tiếng của ĐH Toulouse – Pháp, ĐH Reading -Anh, ĐH Northumbria – Anh, ĐH West of England, , Bristol Anh và ĐH RMIT – Úc…
  • Taylor’s cung cấp chương trình đào tạo 2 năm tại Đại học Taylor’s và 2 năm chuyển tiếp các trường Đại học nổi tiếng tại Mỹ.

Đặc biệt: Sau khi tốt nghiệp Đại Học ngành Du Lịch Khách Sạn, sinh viên sẽ được tận hưởng, tham quan cũng như trải nghiệm ngành Du Lịch Khách Sạn tại nước Pháp miễn phí với chuyến du lịch 2 tuần do Taylor’s tài trợ.

A- Chương trình đào tạo:

1/ Tiếng Anh:

– Thời gian: 1,5 tháng/ cấp độ

– Học phí: 1,011 USD

– Khai giảng: Tháng 1,2,4,6,7,9,10,11

2/ Chương trình Phổ Thông Trung Học Quốc Tế:

Ngành học

Học phí

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Khai giảng

International Canadian Pre-University (ICPU)

10,579USD

 

 

* Hoàn tất lớp 11 (có điều kiện)

 

* IELTS 5.5  hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

1 năm

Tháng 1,3,7

Cambridge A Level (CAL) – Subang Jaya Campus

13,464 USD

1.5 năm

Tháng 1,3,7

Cambridge A Level (CAL) – Sri Hartamas Campus

14,022 USD

South Australian Matriculation (SAM) – Subang Jaya Campus

8,791 USD

1 năm

Tháng 1,3

South Australian Matriculation (SAM) – Sri Hartamas Campus

9,141 USD

3/ Dự bị Đại Học:

Ngành học

Học phí

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Khai giảng

Dự bị Kinh Tế

7,853 USD

* Hoàn tất lớp 12 (có điều kiện)

 

* IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

1 năm

Tháng 1,3,7

Dự bị Khoa Học

7,965 USD

Tháng 1,7

Dự bị Môi Trường Tự Nhiên và Xây Dựng

7,853 USD

Tháng 1,3,7

Dự bị Thiết Kế

7,854 USD

Dự bị Truyền Thông

7,853 USD

Dự bị Công Nghệ Thông Tin * Hoàn tất lớp 11 (có điều kiện)

* IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

Chứng chỉ Điều Hành Khách Sạn

5,371 USD

Tháng 5,8

4/ Chương trình Cao Đẳng:

Ngành học

Học phí

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Khai giảng

Cao đẳng Kinh Tế

15,635 USD

* Hoàn tất lớp 12 (có điều kiện)

* IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

2,5 năm

Tháng 3,7

Cao đẳng Truyền Thông

17,738 USD

Cao đẳng Thiết Kế Nội Thất

21,085 USD

* Hoàn tất lớp 11 (có điều kiện)

 

* IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

Cao đẳng Thiết Kế Truyền Thông Đồ Họa

18,919 USD

Cao đẳng Thiết Kế Đa Phương Tiện

19,520 USD

Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin

14,879 USD

Cao đẳng nâng cao Chế Biến Bánh Ngọt & Ẩm Thực

10,071 USD

Có bằng Cao đẳng Ẩm Thực

1 năm

Tháng 5

Văn bằng đôi: ĐẠI HỌC TOULOUSE, PHÁP & ĐẠI HỌC TAYLOR’S

Ngành học

Học phí

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Khai giảng

Cao đẳng Quản Trị Khách Sạn

15,754 USD

* Hoàn tất lớp 11 (có điều kiện)

 

* IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

2 năm

Tháng 1,5,8

Cao đẳng Quản Trị Du Lịch

15,386 USD

Cao đẳng Ẩm Thực

16,307 USD

Đặc biệt: Đối với khối ngành Cao Đẳng Du Lịch Khách Sạn và Ẩm Thực, cứ một năm học thì tất cả sinh viên đều được thực tập 1 lần

 

5/ Chương trình Cử Nhân:

Văn bằng đôi: ĐẠI HỌC TOULOUSE, PHÁP & ĐẠI HỌC TAYLOR’S

Ngành học

Học phí

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Khai giảng

Cử nhân (Danh dự) Quản Lý Dịch Vụ Ăn Uống & Ẩm Thực

28,014 USD

* Hoàn tất lớp 12 (có điều kiện)

 

* IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

 

Đặc biệt:

Đối với khối ngành này, tất cả sinh viên được thực tập 2 lần trong suốt quá trình học.

 

3 năm

Tháng 3,8

Cử nhân (Danh dự) Quản Lý Khách Sạn Quốc Tế

27,979 USD

Cử nhân (Danh dự) Quản Lý Du Lịch Quốc Tế (Quản Lý Sự Kiện)

27,979 USD

Cử nhân (Danh dự) Quản Lý Du Lịch Quốc Tế (Lữ Hành & Gỉai Trí)

ĐẠI HỌC READING – ANH QUỐC

(Học sinh học 2 năm tại Taylor’s & 1 năm tại Anh)

Ngành học

Học phí

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Khai giảng

Cử nhân (Danh dự) Luật

20,088 USD

* Hoàn tất dự bị Đại Học

2+1

Tháng 1

ĐẠI HỌC NAM ÚC (UniSA)

Ngành học

Học phí

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Khai giảng

Cử nhân Thương Mại

30,825 USD

* Hoàn tất lớp 12 (có điều kiện)

 

* IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

3 năm

Tháng 2,7

Cử nhân Tài Chính Ứng Dụng
Cử nhân Quản Lý (Marketing)

Văn bằng đôi: ĐẠI HỌC WEST OF ENGLAND, BRISTOL & ĐẠI HỌC TAYLOR’S

Ngành học

Học phí

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Khai giảng

Cử nhân (Danh dự) Quản Trị Kinh Doanh

29,835 USD

* Hoàn tất lớp 12 (có điều kiện)

 

* IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

3 năm

Tháng 3,8

Cử nhân (Danh dự) Kinh Doanh Quốc Tế
Cử nhân (Danh dự) Marketing & Kinh Doanh Quốc Tế
Cử nhân (Danh dự) Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Cử nhân (Danh dự) Truyền Thông Đại Chúng  (Quảng Cáo)

27,218 USD

Cử nhân (Danh dự) Truyền Thông Đại Chúng  (Truyền Hình)

27,042 USD

Cử nhân (Danh dự) Truyền Thông Đại Chúng  (PR)

27,042 USD

Cử nhân (Danh dự) Truyền Thông Đại Chúng (Quản Trị Sự Kiện & PR)

27,394 USD

Cử nhân (Danh dự) Truyền Thông Đại Chúng  (Marketing & PR)

27,569 USD

ĐẠI HỌC RMIT, ÚC

Ngành học

Học phí

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Khai giảng

Cử nhân Khoa Học Máy Tính

27,045 USD

* Hoàn tất lớp 12 (có điều kiện)

* IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

3 năm

Tháng 2,7
Cử nhân Công nghệ Thông Tin

Văn bằng đôi: ĐẠI HỌC NORTHUMBRIA, ANH QUỐC – ĐẠI HỌC TAYLOR’S

Ngành học

Học phí

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Khai giảng

Cử nhân (Danh dự) Thiết Kế Truyền Thông Đồ Họa

27,129 USD

* Hoàn tất lớp 12 (có điều kiện)

 

* IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

3 năm

Tháng 3,8

Cử nhân (Danh dự) Thiết Kế Đa Phương Tiện
Cử nhân (Danh dự) Kiến Trúc Nội Thất

27,804 USD

3,5 năm

ĐẠI HỌC TAYLOR’S – MALAYSIA

Ngành học

Học phí

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Khai giảng

Cử nhân Y Khoa

113,879 USD

 

* Hoàn tất lớp 12 (có điều kiện)

* IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

 

5 năm

Tháng 1,10

Cử nhân Giải Phẫu
Cử nhân Dược

* Đặc biệt: sau khi tốt nghiệp sinh viên nhận được bằng Đại Học Taylor’s & Diploma in Higher Education in Pharmaceutical Studies của ĐH Cardiff, Anh Quốc

53,026 USD

* Hoàn tất lớp 12 (có điều kiện)

 

* IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

4 năm

Tháng 9

Chương trình chuyển tiếp cử nhân dược qua Đại học Cardiff, Anh Quốc (2+2)

 

26,802 USD

2+2

Cử nhân (Danh dự) Kỹ Sư Hóa (Chemical Engineering)

43,290 USD

4 năm

Tháng 3,8

Cử nhân (Danh dự) Kỹ Sư Điện & Điện Tử
Cử nhân (Danh dự) Kỹ Sư Cơ Khí
Cử nhân (Danh dự)  Kiến Trúc

32,432 USD

3 năm

Tháng 3,8

Cử nhân (Danh dự) Gíam Sát Công Trình
Cử nhân (Danh dự) Dinh Dưỡng & Khoa Học Thực Phẩm

32,655 USD

3.5 năm

Tháng 3,8

Cử nhân (Danh dự) Công Nghệ Sinh Học

28,483 USD

3 năm

Cử nhân (Danh dự) Khoa học Y Sinh

31,780 USD

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP MỸ hoặc CANADA 2+2

* Sinh viên sẽ học 2 năm tại Taylor’s và chuyển tiếp qua Mỹ học 2 năm cuối với cơ hội đậu visa cao và thuận lợi

Nhóm ngành đào tạo

Học phí

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Khai giảng

Kinh Doanh

18,374 USD

* Hoàn tất lớp 12 (Có điều kiện)

 

* IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

2+2

Tháng 1,5,9

Kỹ Sư
Khoa Học Ứng Dụng
Truyền Thông Đại Chúng
Khoa Học Xã Hội
Khoa Học Máy Tính

 

7/ Chương trình Thạc Sỹ:

ĐẠI HỌC TOULOUSE, PHÁP

Ngành học

Học phí

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Khai giảng

Thạc Sỹ Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế

 

17,143USD

* Có bằng Đại Học

* IELTS 6.5 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

1 năm + 20 tuần thực tập

Tháng 2,4,7,10

ĐẠI HỌC WEST OF ENGLAND, BRISTOL

Ngành học

Học phí

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Khai giảng

Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh (MBA)

21,664    USD

* Có bằng Đại Học

* 3 năm kinh nghiệmvề quản lý

* Phải có IELTS 6.5

2 năm

Tháng 2,6,10

ĐẠI HỌC TAYLOR’S – MALAYSIA

Ngành học

Học phí

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Khai giảng

Thạc Sỹ Tài Chính

18,826USD

* Có bằng Đại Học

* IELTS 6.5 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s

1,5 năm

Tháng 1,2,3,5,6,7,9,10

Đánh giá khả năng xin visa du học của bạn

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ thủ tục du học nước ngoài cho học sinh Việt Nam hơn 11 năm qua. Liên hệ các số điện thoại hỗ trợ gần với địa điểm của bạn nhất: (024) 7108 8896 (Hà Nội), (0236) 388 7087 (Đà Nẵng), (028) 3846 2468 (Tp.HCM), 0908 558 959 (Hotline). Bạn có thể đăng ký nhận "Sổ tay du học quốc tế" được gửi qua đường bưu điện miễn phí hoặc Yêu cầu thông tin để được giúp đỡ!

Đánh giá hồ sơ du học

01. Tên của bạn (*)

02. Số điện thoại (*)

03. Email

04. Bạn đang là... (*)
Gợi ý: Học sinh lớp 10, sinh viên năm 1, vừa tốt nghiệp THPT, vừa tốt nghiệp cao đẳng, vừa tốt nghiệp đại học, đang đi làm,...

05. Bằng cấp cao nhất mà bạn đạt được? (*)
Gợi ý: Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng cao đẳng, Bằng đại học, Bằng thạc sĩ...

06. Kết quả học tập những năm gần nhất mà bạn đạt được... (*)
Gợi ý: "Lớp 10: 6.8; Lớp 11: 7.0; Lớp 12: 7.6"; "Cao đẳng năm 2: 6.8", "ĐH năm 1: 7.4; ĐH năm 2: 7.2",...

07. Bạn có chứng chỉ ngoại ngữ nào còn trong thời hạn 2 năm? (*)
Gợi ý: Tiếng Hàn TOPIK level 1-6; Tiếng Anh IELTS 6.0, TOEIC 500, TOEFL iBT 80; Tiếng Hoa TOCFL level 1-6, HSK level I-VI; Tiếng Nhật N5-N1,... Ghi "Chưa có" nếu bạn chưa thi.

08. Bạn có ý định xin học bổng? (*)
Không

09. Bạn quan tâm du học quốc gia nào? (*)
AnhCanadaĐài LoanHà LanHàn QuốcPhần LanMỹNhật BảnSingaporeTây Ban NhaThụy SỹTrung QuốcÚcNước khác

10. Bạn quan tâm đến trường tên gì hoặc trường nằm ở tỉnh/bang/vùng nào của quốc gia kể trên?
Gợi ý: Nếu có nhiều quốc gia vui lòng ghi rõ kèm theo

11. Bạn quan tâm đến ngành học nào?

12. Trong quá khứ bạn đã từng xin visa thành công ra nước ngoài? (*)
Không
Nếu câu trả lời là "Có", xin cung cấp chi tiết quốc giamục đích của chuyến đi.

13. Bạn có lịch sử bị từ chối visa hay nhập cảnh quốc gia nào không? (*)
Không
Nếu câu trả lời là "Có", xin cung cấp chi tiết quốc gia, mục đích của chuyến đi và lý do bị từ chối?

14. Tình hình tài chính của bạn/gia đình như thế nào? (*)
Gợi ý: Có sổ tiết kiệm 500 triệu VND, gia đình kinh doanh xăng dầu, chủ cơ sở sản xuất, buôn bán nhỏ,...

15. Câu hỏi?
Gợi ý: Các câu hỏi cụ thể, ý kiến hoặc thông tin bổ sung liên quan đến yêu cầu của bạn sẽ được chúng tôi trả lời trong vòng 24h.

* Trường bắt buộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to top