Đại học Công nghệ Poznan

Poznan-university-of-technologyĐại học Công nghệ Poznan là một môi trường tích cực cho sinh viên. Đại học Công nghệ Poznan (PUT) là một trong những trường đại học Công lập lớn thành lập vào năm 1919. Hiện nay, nó là một trong các trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại Ba Lan đã trở thành một trong những địa danh được công nhận xuất sắc nhất của khu vực và cả nước.

Đại học Công nghệ Poznan là một môi trường tích cực cho sinh viên. Đại học Công nghệ Poznan (PUT) là một trong những trường đại học Công lập lớn thành lập vào năm 1919. Hiện nay, nó là một trong các trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại Ba Lan đã trở thành một trong những địa danh được công nhận xuất sắc nhất của khu vực và cả nước.

Làm việc và học tập tại một trường đại học có uy tín như PUT, sinh viên sẽ có được những sự kết hợp có hiệu quả trong việc thực hành công việc của một kỹ sư, cũng như kỹ năng giao tiếp. Các tiêu chí hoạt động của trường dựa trên những quy tắc sau đây:
Khoa học cho người dân.

PUT đóng một vai trò quan trọng trong đời sống khoa học quốc tế: chúng tôi tham gia tích cực trong việc trao đổi khoa học và dự án quốc tế và hợp tác với nhiều công ty và các tổ chức nghiên cứu ở Ba Lan và nước ngoài.

Kinh nghiệm thực tế. Tiến độ của đời sống kinh tế đòi hỏi giáo dục liên tục và thích ứng với thực tế của thị trường toàn cầu. Vì lý do này, trường đại học kết hợp sự phát triển của ngành khoa học mới nhất với việc chuyển giao kiến thức và công nghệ phù hợp với thực tế.

Tạo ra các mối quan hệ với các doanh nghiệp. Liên hệ với nhiều đối tác kinh doanh là một phần thiết yếu của các chương trình trong trường. Đối tác của chúng tôi khuyến khích và tư vấn giúp chúng tôi để điều chỉnh chương trình giáo dục và để đáp ứng các yêu cầu của thị trường, nhưng chủ yếu, làm cho vị trí của chúng tôi nổi bật giữa các trường đại học lớn.

Các ngành học của trường.

  • BSc in Management, specialization: Engineering with Commerce
  • MSc in Architecture and Town Planning
  • MSc in Electronics and Telecommunication, specialization: Information and Communication Technologies
  • MSc in Informatics, specialization: Software Engineering
  • MSc in Management, specialization: Corporate Management
  • MSc in Chemical Technology, specialization: Composites and Nanomaterials
  • MSc in Civil Engineering, specialization: Structural Engineering

Hoàn Cầu Việt

View posts by Hoàn Cầu Việt
Công ty tư vấn du học uy tín cung cấp thông tin, tư vấn và làm hồ sơ du học đến Úc, Mỹ, Anh, Canada, Singapore và New Zealand. Hotline: 0908 558 959
Scroll to top