Đại học Bangkok

Bangkok university logoĐại học Bangkok chính thức được thành lập tại Bangkok vào năm 1962 với tên là “Thai Polytechnic Institute”, đổi thành Bangkok College năm 1965, và trở thành trường đại học vào năm 1984. Đại học Bangkok University là trường tư nhân, tổ chức giáo dục phi lợi nhuận. Bangkok University có những khóa học cả tiếng Anh và tiếng Thái.
Các chương trình học (được quốc tế công nhận):

B.A. Bachelor of Arts in Communication Arts, Business English, Hotel and Tourism Management, Entrepreneurship
B.B.A. Bachelor of Business Administration in Marketing
B.T. Bachelor of Technology in Computer Graphics and Multimedia

329,940 – 407,440 baht

M.A. Master of Arts in Communication Arts
M.B.A. Master of Business Administration

163,940 baht
190,840 baht

Ph.D. Doctor of Philosophy in Business Administration, Communication

only details

Yêu cầu đầu vào:

Cử nhân Thạc sĩ
Tiến sĩ
Tiếng Anh TOEFL 173 (CBT)
IELTS 5.0
SAT 1,000
M.B.A. GMAT 450
M.A.C.A. TOEFL 213 (CBT)
Business Administration GMAT 550 and TOEFL 213 (CBT)
Communication Studies TOEFL 213 (CBT)
Bằng cấp
Tốt nghiệp PTTH Tốt nghiệp cử nhân Tốt nghiệp thạc sĩ