Đại học Murcia

Đại học Murcia

Đại học Murcia – Top 30 trường tốt nhất tại Tây Ban Nha. Tổng quan Trường Đại học Murcia (University of Murcia) là trường đại học công lập được thành lập năm 1915 tại Murcia, Tây Ban Nha dù lịch sử ngôi trường đã tồn tại từ thế kỉ thứ 13 và là ngôi trường...

Scroll to top