Trường Anh ngữ CIP

Trường Anh ngữ CIP

Học tiếng Anh lớp 1:1 với giáo viên bản ngữ. Tỷ lệ giáo viên bản ngữ cao nhất Philippines. Tổng quan về trường CIP là trường Anh ngữ duy nhất được thừa nhận bởi các tổ chức giáo dục (Đại học, Cao đẳng) của Mỹ như trường Đại học Missouri Hoa Kỳ, Đại học...

Trường Anh ngữ CPILS

Trường Anh ngữ CPILS

CPILS là cơ sở đào tạo Anh ngữ hàng đầu Philippines được công nhận bởi các tổ chức ngoài, là trường học đầu tiên ở Philippines xây dựng campus theo mô hình ký túc xá có đầy đủ các thiết bị tiện ích, là trường đầu tiên phát triển chương trình lớp học 1:1...

du học phillipines

Viện Anh ngữ CIP

TỔNG QUAN Trường Anh ngữ (Clark Institution of the Philippines) được thành lập năm 2007 là một trong những trường Anh ngữ dạy tiếng Anh theo mô hình học 1:1 (1 giáo viên dạy kèm trực tiếp 1 học viên) với giáo viên bản ngữ từ Anh, Mỹ, Úc, Canada, New Zealand…và giáo viên...

Scroll to top