Trường Kinh doanh Rotterdam

Nếu nói đến học về ngành kinh doanh ở Hà Lan, sinh viên quốc tế thường nhắc đến Đại học Khoa học Ứng dụng Rotterdam và Trường Kinh doanh Rotterdam (Rotterdam Business Shchool). Trường Kinh doanh Rotterdam được thành lập năm 1990, là một trường thành viên của Đại học Khoa học Ứng dụng...

Scroll to top

Đăng ký tư vấn

Gọi tư vấn ngay
close-link