Đại học Warsaw

Đại học Warsaw (UW), được thành lập năm 1816, là trường đại học tốt nhất ở Ba Lan. Mức độ cao của nghiên cứu khoa học, kết nối của nó với việc giáo dục sinh viên, sự đa dạng và hấp dẫn của giảng dạy đưa trường lên vị thế là trường Đại học...

Đại học Lazarski

Đại học Lazarski – Lazarski University, nằm tại thủ đô Vác-xa-va, Ba Lan là trường đại học công lập lớn với hơn 5.000 sinh viên đến từ nhiều nước trên thế giới. Trường được thành lập năm 1993, từ đó đến nay trường luôn hướng tới chất lượng đào tạo và tính thực tiễn...

Đại học Công nghệ Poznan

Đại học Công nghệ Poznan là một môi trường tích cực cho sinh viên. Đại học Công nghệ Poznan (PUT) là một trong những trường đại học Công lập lớn thành lập vào năm 1919. Hiện nay, nó là một trong các trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại Ba Lan đã trở...

Scroll to top