Đại học Curtin Singapore

Đại học Curtin Singapore

Đại học Curtin Singapore là một phân hiệu của Đại học Curtin Úc tại đất nước Singapore. Curtin có măt tại Singapore từ năm 1986 thông qua các chương trình hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục của Singapore. Năm 2008, Curtin chính thức thành lập cơ sở giáo dục tại...

Scroll to top