10 trường đại học công lập tốt nhất nước Mỹ năm 2016

Hệ thống Đại học California dẫn đầu danh sách các trường đại học công lập tốt nhất nước Mỹ năm 2016 theo như công bố mới đây của Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới (Center for World University Rankings, CWUR).

Trong top 10 trường đại học công lập tốt nhất nước Mỹ, hệ thống Đại học California đóng góp 4 cái tên và cả bốn trường đều dẫn đầu danh sách. Trong đó Đại học California, Berkeley đứng vị trí đầu, trường này cũng đứng vị trí thứ 7 trong bảng xếp hàng toàn cầu.

CWUR sử dụng 8 tiêu chí để xếp hạng, bao gồm chất lượng đào tạo, việc làm sinh viên ra trường, ấn bản khoa học, tầm ảnh hưởng, phát minh,…

Vị trí số 10 – Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill

Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill

Xếp vị trí thứ 38 thế giới

Vị trí số 9 – Đại học Illinois ở Urbana-Champaign

Đại học Illinois ở Urbana-Champaign

Xếp vị trí thứ 34 thế giới

Vị trí số 8 – Đại học Texas ở Austin

Đại học Texas ở Austin

Xếp vị trí thứ 32 thế giới

Vị trí số 7 – Đại học Washington

Đại học Washington

Xếp vị trí thứ 27 thế giới

Vị trí số 6 – Đại học Wisconsin ở Madison

Đại học Wisconsin ở Madison

Xếp vị trí thứ 25 thế giới

Vị trí số 5 – Đại học Michigan

Đại học Michigan

Xếp vị trí thứ 19 thế giới

Vị trí số 4 – Đại học California, San Francisco

Đại học California, San Francisco

Xếp vị trí thứ 18 thế giới

Vị trí số 3 – Đại học California, San Diego

Đại học California, San Diego

Xếp vị trí thứ 17 thế giới

Vị trí số 2 – Đại học California, Los Angeles

Đại học California, Los Angeles

Xếp vị trí thứ 15 thế giới

Vị trí số 1 – Đại học California, Berkeley

Đại học California, Berkeley

Xếp vị trí thứ 7 thế giới

GỬI PHẢN HỒI

Bình luận